Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

[Xã hội-Hà Nội Mới] - Đầu tư cho văn hóa phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế

(HNM) - Chiều 18-3, Đoàn khảo sát của Hội đồng lý luận Trung ương do Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng đoàn đã làm việc với Thành ủy Hà Nội về vấn đề "Phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam" và "Giải quyết các vấn đề xã hội trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội".Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh; Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến; Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Đào Văn Bình; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng đã tham dự buổi làm việc.

Thành ủy Hà Nội nhận định, quá trình phát triển văn hóa, xây dựng con người ở Hà Nội trong 30 năm đổi mới diễn ra trong bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen. Trải qua 6 kỳ đại hội sau đổi mới, Đảng bộ thành phố đã quán triệt sâu sắc và vận dụng linh hoạt những chủ trương, tư tưởng của Đảng về phát triển văn hóa, xây dựng con người phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Thủ đô; xây dựng người Hà Nội không tách rời quan điểm của Đảng về xây dựng con người Việt Nam, nhưng mang nét đặc thù riêng. Nhờ đó, nhiệm vụ xây dựng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trên địa bàn Hà Nội trong thời kỳ đổi mới đạt được kết quả khả quan. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" ở mức 84%, tỷ lệ làng văn hóa là 54%, tổ dân phố văn hóa - 64%, đơn vị văn hóa - 60% (cao hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước). Tình trạng tổ chức lễ cưới, lễ tang rườm rà, ăn uống tràn lan, nhất là ở khu vực ngoại thành đã được khắc phục đáng kể… Tuy vậy, công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh tiến triển chậm, chưa hình thành được hệ giá trị nhân cách với các chuẩn mực rõ ràng về đạo đức, lối sống nên hiệu quả chưa tương xứng với tiềm năng. Kinh phí đầu tư cho việc tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích còn thấp; phong trào xây dựng đời sống văn hóa có nơi còn nặng về hình thức…

Báo cáo việc giải quyết các vấn đề xã hội trên địa bàn trong tình hình mới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Hà Nội đặc biệt quan tâm tới đối tượng chính sách, hưởng trợ cấp xã hội bằng cách mở rộng mạng lưới trường dạy nghề, ban hành cơ chế riêng cho hộ nghèo vay vốn với lãi suất thấp, hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo tu sửa nhà dột nát, thực hiện tốt phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"… Thực hiện "Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế thành phố Hà Nội đến năm 2020", Hà Nội đã và đang xây dựng mới một số bệnh viện, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các bệnh viện tuyến huyện, từng bước củng cố, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống y tế cơ sở… Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, từ năm 2008 đến nay, Hà Nội đầu tư kinh phí xây mới hơn 12.000 phòng học văn hóa và bộ môn, xây mới thay thế hơn 5.500 phòng học tạm, xuống cấp, đưa số trường đạt chuẩn quốc gia lên 32,1%...

Để phát huy tốt hơn nữa nguồn lực văn hóa, xã hội của Thủ đô, Thành ủy Hà Nội kiến nghị Chính phủ, các bộ, ban, ngành chức năng dành sự đầu tư cho văn hóa cân bằng, phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế; ban hành văn bản dưới luật về quản lý các hoạt động văn hóa, tránh sự chồng chéo giữa TƯ và Hà Nội; tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho Hà Nội; sớm ban hành các nghị định, thông tư cụ thể hóa Luật Thủ đô…

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận Hà Nội đã triển khai việc xây dựng văn hóa, con người và giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kỳ đổi mới theo cách riêng, phù hợp với tình hình thực tiễn. Các cơ quan, ban, ngành của thành phố cần làm rõ hơn nữa các thuộc tính của người Hà Nội, phân tích kỹ việc đã làm được, việc gì chưa làm được và đưa ra lời lý giải thỏa đáng. Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ cho rằng, Hà Nội cần thường xuyên đối thoại với người dân, điều tra, nghiên cứu sự chuyển dịch giá trị và hành vi giữa các thế hệ để tìm ra giải pháp.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến khẳng định, Hà Nội sẽ nhìn thẳng vào thực tiễn, sẽ triển khai chương trình xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đến các đối tượng cụ thể, sẽ quan tâm nhiều hơn nữa nhằm giải quyết các vấn đề xã hội…


[Xã hội-Hà Nội Mới] - Đà Nẵng cần trở thành động lực phát triển của khu vực miền Trung

Ngày 18-3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc tại thành phố Đà Nẵng, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ thành phố và các nghị quyết, kết luận của Trung ương.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà máy May veston thuộc Tổng Công ty cổ phần

Làm việc với cán bộ chủ chốt của thành phố Đà Nẵng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy Đà Nẵng đã có bước phát triển nhanh, khá toàn diện, có dấu ấn rõ rệt, được cả nước thừa nhận. Tuy nhiên, Đà Nẵng cũng còn những hạn chế, khuyết điểm cần sớm khắc phục như: Kinh tế tăng trưởng khá nhưng quy mô còn nhỏ, tích lũy còn hạn chế. Đầu tư phát triển các lĩnh vực sản xuất còn chậm, chưa thu hút được doanh nghiệp lớn đầu tư để thúc đẩy sản xuất phát triển nhanh, mang tính đột phá. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, một số vấn đề an sinh xã hội còn bức xúc, hoạt động văn hóa - nghệ thuật phát triển chưa toàn diện; giảm nghèo nhanh nhưng chưa bền vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị còn nhiều vấn đề cần quan tâm, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.

Tổng Bí thư cho rằng, Đà Nẵng có tiềm năng rất lớn cả về nguồn lực con người, vị trí hết sức thuận lợi cho phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp, cảng biển... lại có truyền thống cách mạng kiên cường. Để duy trì đà tăng trưởng và tiếp tục phát triển bền vững, Đà Nẵng còn nhiều việc phải làm, cần có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thực hiện cho được các mục tiêu nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 33, Kết luận số 75 của Bộ Chính trị. Đó là xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, một trung tâm kinh tế - xã hội lớn của miền Trung với vai trò là trung tâm dịch vụ, thành phố cảng biển, đầu mối giao thông quan trọng, trung tâm bưu chính viễn thông - công nghệ thông tin và tài chính - ngân hàng; một trong những trung tâm y tế, văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ của miền Trung; là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của khu vực và cả nước; có tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; cơ bản trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại trước năm 2020; tạo động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Tổng Bí thư chỉ rõ: Cùng với phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, thì xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Phải chống cho được hiện tượng suy thoái về đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên, chống phai nhạt lý tưởng, chủ nghĩa cá nhân, tạo đoàn kết thống nhất cao, giữ cho được ổn định chính trị, đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, trong dân, giữ mối liên hệ mật thiết gắn bó giữa dân với Đảng, giữa Đảng với dân, có như vậy Đảng ta mới thực sự trong sạch vững mạnh, mãi mãi trường tồn.

* Trước đó, sáng 18-3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm Công ty Trách nhiệm hữu hạn TCIE (chuyên lắp ráp ô tô), một hình thức hợp tác mới giữa Malaysia và Nhật Bản tại Việt Nam.

* Cũng trong buổi sáng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm hỏi, động viên anh chị em công nhân, kỹ sư đang thi công dự án Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế; thăm Nhà máy May veston Hòa Thọ, thuộc Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ.

[Xã hội-ANTĐ] - Không để bùng phát vi phạm đất đai, xây dựng

ANTĐ - Ngày 18-3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã có cuộc kiểm tra và làm việc với huyện Từ Liêm về công tác chuẩn bị cho việc thành lập 2 quận mới Nam – Bắc Từ Liêm. Việc chuẩn bị cho 2 quận mới ra mắt từ 28-3 đã cơ bản hoàn thành.


Vận chuyển trang thiết bị vào trụ sở UBND phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm
(Ảnh chụp sáng 18-3)

Kiểm soát chặt thời điểm giao thời

Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm, ông Nguyễn Văn Tứ cho biết, đến nay, cơ sở vật chất của 23 phường, nhất là các phường mới đã hoàn thành chỉnh trang và đảm bảo đủ điều kiện, trang thiết bị làm việc. Từ nay đến 20-3, 7 trên tổng số 8 hạng mục công trình trụ sở làm việc của quận Bắc Từ Liêm sẽ được hoàn thành. Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm cam kết, từ nay đến trước ngày 28-3, huyện sẽ tập trung tối đa để đảm bảo đủ điều kiện cho lễ công bố quyết định thành lập 2 quận, 23 phường mới. Đồng thời, bộ máy hành chính mới sẽ đủ điều kiện hoạt động ổn định từ 1-4-2014.

Hiện nay, Từ Liêm cũng đã hoàn thành kiểm kê, đánh giá tài sản và nhập dữ liệu sẵn sàng phục vụ cho việc bàn giao. Các xã, thị trấn cũng đã hoàn thành quyết toán ngân sách năm 2013 và HĐND huyện sẽ họp phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2013 trước 25-3-2014. UBND huyện Từ Liêm cũng đã hoàn thành xây dựng dự thảo kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách cho 2 quận Bắc - Nam Từ Liêm. Hiện nay, hồ sơ đang trình các sở liên quan thẩm định, báo cáo thành phố xem xét, phê duyệt. Các loại giấy tờ liên quan trực tiếp đến người dân như hộ tịch, đất đai đã gần như hoàn tất. Công tác duy trì, đảm bảo an ninh trật tự cũng được siết chặt, giữ tình hình ổn định, không có diễn biến phức tạp.

Theo ông Nguyễn Văn Tứ, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn đã được huyện kiểm soát tốt. Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm nói: “Tất cả những vi phạm mới đều phải được phát hiện và xử lý triệt để 100%. Chỉ 1 tuần qua đã tổ chức cưỡng chế 18 vụ”. Đặc biệt, UBND huyện Từ Liêm nhận định, trong thời điểm nhạy cảm (trước và sau khi công bố thành lập 1 quận mới, từ 28-3 đến 1-4 và từ 1-4 tới 5-4), có thể có một số đối tượng sẽ cố tình vi phạm vì cho rằng đây là thời điểm chuyển giao nên các cơ quan quản lý sẽ buông lỏng, tạo ra khoảng trống quản lý. Lãnh đạo huyện nhấn mạnh: “Chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể để duy trì công việc ổn định, thông suốt và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong thời điểm “nhạy cảm” trên. Trong những ngày cuối của tháng 3 và đầu tháng 4-2014, sẽ kiểm soát chặt từng địa bàn, quy rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước của cán bộ địa phương, không để xảy ra vi phạm”.

Không cho phép quản lý gián đoạn

Lý giải hiện tượng trong những ngày gần đây, số hồ sơ hành chính nộp vào tăng gấp 10 lần ngày thường (Báo An ninh Thủ đô đã phản ánh), ông Nguyễn Văn Tứ cho biết, người dân nộp nhiều vì lo khi lên quận, chi phí làm một số thủ tục sẽ cao hơn, như làm “sổ đỏ” chẳng hạn. Ông Nguyễn Văn Tứ nói: “Tất cả những gì liên quan đến người dân, doanh nghiệp sẽ không bị ảnh hưởng. Huyện đã cử cán bộ tăng cường cho bộ phận “một cửa” để giải quyết nhanh các hồ sơ. Tất cả các hồ sơ có thể hoàn thành trước 31-3 thì huyện sẽ cố gắng làm xong”.

Trực tiếp kiểm tra thực tế công trình trụ sở quận Bắc Từ Liêm và trụ sở UBND, CAP Phú Diễn, Phương Canh, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh ghi nhận nỗ lực của huyện Từ Liêm đối với công tác triển khai chuẩn bị cơ sở vật chất, phục vụ việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện thành lập 2 quận, 23 phường mới.

Ông Vũ Hồng Khanh lưu ý, huyện Từ Liêm cần rà soát kỹ tiến độ thực hiện các công việc, coi trọng việc đảm bảo các căn cứ pháp lý, tuân thủ quy định pháp luật về việc chuẩn bị và đưa bộ máy hành chính của 2 quận mới và 23 phường vào hoạt động từ ngày 1-4-2014. Cùng với việc thông báo công khai về thời điểm kết thúc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của huyện cũng như thời điểm tiếp nhận tại 2 quận mới, huyện Từ Liêm cần đặc biệt chú trọng, đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý trong bàn giao - tiếp nhận trong quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng và tư pháp hộ tịch. Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh cũng nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu: “Không để gián đoạn việc quản lý Nhà nước trong giai đoạn chuyển giao sắp tới”.

Chính Trung


[Xã hội-ANTĐ] - Thành lập 9 đoàn kiểm tra thức ăn đường phố

ANTĐ - Ngày 18-3, ông Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế cho biết, trong “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm nay (từ 15-4 đến 15-5), Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm trung ương sẽ tổ chức 9 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành.

Các đoàn sẽ tập trung vào việc kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn đường phố, tại 10 tỉnh, thành phố trọng điểm. Cùng đó, các địa phương cũng sẽ thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra các cơ sở trên địa bàn.

Nguyễn Phan


[Kinh tế-CAND Portal] - Ra nước ngoài học kinh nghiệm nuôi… dế để làm giàu

Từ một công nhân cầu đường, với nghị lực vươn lên, anh Nguyễn Văn Hưng (43 tuổi, còn gọi Ba Hưng), trú xóm Chay, thôn Thanh Quýt 3, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, Quảng Nam, đã sang Thái Lan tìm tòi học hỏi kinh nghiệm nuôi và nhân giống dế, để rồi trở thành “vua dế”. Đến nay, anh Hưng đã có được một trang trại dế quy mô lớn, mỗi năm thu lãi từ 700 - 800 triệu đồng; lại còn tận tình giúp bà con nông dân thoát nghèo từ nghề nuôi dế…

Nói về “nghiệp” nuôi dế, anh Hưng trải lòng: “Sau hơn 3 năm (từ năm 1993-1996), tui đi khắp nơi với các công trình cầu đường và cất công tìm hiểu, nghiên cứu về dế, rồi quyết định nuôi dế để… đổi đời”. Anh Hưng kể, được một người bạn mách nước, anh đã vay mượn tiền khăn gói lên đường sang Thái lan để tìm hiểu về cách thức chọn giống, nuôi, chế biến dế của xứ người. Sau khi mang hơn 5 nghìn trứng dế từ Thái Lan về, anh thuê đất ở tỉnh Bình Dương triển khai mô hình nuôi dế theo kiểu… Thái. Nhưng, hơn 2 năm liền anh đã bị thất bại, hàng chục triệu đồng vốn liếng đã mất trắng.

Nhưng, “thất bại là mẹ thành công”, chính những thất bại đó đã đem lại cho anh bao kiến thức quý giá để tự xây dựng cho mình được quy trình nuôi dế ổn định. Ngoài ra, anh còn tự nhân giống, phối giống để tạo ra được những giống dế mang lại hiệu quả cao. Khi đã đạt được thành công bước đầu và cho ra sản phẩm dế thương phẩm, anh lại phải tìm cách tiêu thụ sản phẩm dế của mình ở các nhà hàng tại TP Hồ Chí Minh. “Lúc đó, tui đã phải nài nỉ họ mua và dùng thử, đến nỗi phải tự vào bếp chế biến các món dế. Khi nếm thử thấy ngon họ mới chịu nhận bán thử. Về sau thì thì các hàng quán tự động gọi điện đặt hàng”, anh Hưng tâm sự.


Anh Hưng đang chỉ dẫn cách nuôi dế.

Với việc tìm được “đầu ra” cho sản phẩm dế, anh khấp khởi mừng và cũng thêm được những kinh nghiệm khi “chào hàng” sản phẩm. Cũng chính vì thế, anh quyết định trở về quê hương Quảng Nam để tiếp tục “nghiệp” nuôi dế. Đó là vào thời điểm cuối năm 1999. “Lúc ấy, tui mang về quê khoảng 800 khay trứng dế giống, thuê đất lập trang trại. Được chính quyền địa phương ủng hộ và tạo điều kiện, trại dế của tui nhanh chóng được hoàn thành. Đến nay, trại này đã được mở rộng ra 4 héc-ta…”.

Đến nay, dường như thương hiệu “Dế Ba Hưng” đã được các nhà hàng, quận nhậu khắp nơi ưa chuộng; nhất là những thành phố lớn. Anh Hưng cho biết, bình quân mỗi tuần trại dế của anh xuất khoảng 1,4 tạ dế thương phẩm, thu lãi ròng mỗi năm từ 700 - 800 triệu đồng. Ngoài dế, anh còn nuôi và cung cấp các giống rắn mối, kỳ tôm, tắc kè...

Với nghị lực vượt khó vươn lên, anh Hưng đã là một trong những thành viên xuất sắc của Hội làm vườn huyện Điện Bàn và tỉnh Quảng Nam, nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của chính quyền và các cơ quan, ban, ngành địa phương. Đúc kết kinh nghiệm về quy trình nuôi dế thương phẩm và cách thức nhân giống dế, anh Hưng cũng viết 4 cuốn sách để hướng dẫn cho bà con nông dân. Thậm chí, anh sẵn lòng đi hướng dẫn cho bà con cách thức làm trại nuôi dế, đồng thời lập website www.traidebahung.com.vn để người nông dân có thể dễ dàng tham khảo kinh nghiệm nuôi dế, cùng nhau xóa đói, giảm nghèo…


[Kinh tế-NDH.vn] - Ngày 31/3: Thị trường giảm, khối ngoại tranh thủ gom hàng 112 tỷ đồng

(NDH) Trong khi thị trường điều chỉnh giảm, khối ngoại đã quay trở lại mua ròng hơn 112 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại mua vào hơn 1,2 triệu cổ phiếu KDC.

Phiên hôm nay (31/3), khối nhà đầu tư nước ngoài thực hiện mua vào 8,1 triệu cổ phiếu, trong khi bán ra 6,13 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt 287,71 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là 175,7 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt hơn 1,97 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị mua ròng là 112 tỷ đồng.


Trên sàn HOSE, sau 2 phiên bán ròng liên tiếp thì khối ngoại đã quay trở lại mua ròng mạnh 99,6 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng là 1,73 triệu cổ phiếu.

Trong đó, họ mua vào 6,76 triệu cổ phiếu và bán ra 5,03 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt 259,7 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là 160 tỷ đồng.


Phiên hôm nay, mã KDC tăng mạnh 2.000 đồng lên 64.000 đồng/CP và được khối ngoại mua ròng 1,2 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 77,5 tỷ đồng.

PVD và DPR đều được họ mua ròng hơn 6 tỷ đồng. Khép phiên giao dịch, mã PVD và DPR đứng giá tham chiếu.

Chiều ngược lại, mã DPM và BVH đều bị họ bán ròng hơn 4 tỷ đồng. Phiên hôm nay, DPM giảm 400 đồng xuống 43.100 đồng/CP, còn BVH giảm 800 đồng xuống 45.100 đồng/CP. Ba mã VIC, IJC và VSH đều bị họ bán ròng hơn 3 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại cũng quay trở lại mua ròng 12,34 tỷ đồng (khối lượng mua ròng là 246.049 cổ phiếu). Phiên hôm nay, họ mua vào 1,34 triệu cổ phiếu, trị giá gần 28 tỷ đồng, trong khi bán ra 1,09 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị bán ra là 15,64 tỷ đồng.


Khối ngoại mua ròng 362.000 cổ phiếu PGS, đạt 13,37 tỷ đồng. Khép phiên giao dịch, PGS tăng 200 đồng lên 37.100 đồng/CP. Mã BVS tăng 900 đồng lên 18.500 đồng/CP và được họ mua ròng hơn 2,57 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, họ bán ròng tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu thanh khoản nhất sàn Hà Nội như KLS (4,48 tỷ đồng), PVS (2,79 tỷ đồng) và SHB (1,67 tỷ đồng). Khép phiên giao dịch, KLS tăng 400 đồng lên 15.000 đồng/CP, PVS giảm 600 đồng xuống 29.300 đồng/CP, còn SHB giảm 300 đồng xuống 11.100 đồng/CP.


[Kinh tế-Báo GTVT] - Công ty TNHH Thương mại điện tử Vinh Hiển nhận giải thưởng lớn

Hôm qua (30/3) tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ công bố Chương trình truyền thông, khảo sát “Sản phẩm tin cậy, nhãn hiệu ưa dùng, dịch vụ hoàn hảo” năm 2014.
Thiết bị giám sát hành trình của Vinh Hiển

Sau quá trình khảo sát và kiểm tra trong suốt năm 2013, những doanh nghiệp đạt đủ một trong ba tiêu chí: Sản phẩm tin cậy, nhãn hiệu ưa dùng, dịch vụ hoàn hảo sẽ được vinh danh. Trong lễ công bố, 66 doanh nghiệp, đơn vị đã được vinh danh, trao tặng bằng khen và kỷ niệm chương.
Ông Tạ Công Thuận - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại điện tử Vinh Hiển đại diện cho công ty có sản phẩm đạt danh hiệu cho biết: Một năm qua, công ty đã nỗ lực không ngừng và đạt đủ 3 tiêu chí: Sản phẩm tin cậy, nhãn hiệu ưa dùng, dịch vụ hoàn hảo. Danh hiệu này là vinh dự lớn đối với tập thể cán bộ, người lao động trong công ty và từ đó nỗ lực, sáng tạo hơn nữa, phục vụ tốt hơn người tiêu dùng trong nước. Bích Nhâm